Breinvriendelijk veranderen

De werkwijze en programma’s van Estafette zijn gebaseerd op breinvriendelijke interactie.

Dat betekent concreet dat de autonomie (keuzevrijheid over wat iemand doet….en laat) en status (wat ken en kan ik ten opzichte van anderen) worden gewaardeerd en gestimuleerd, in plaats van gefrustreerd.

Het betekent ook dat mensen die tot actie overgaan, worden aangemoedigd om vanuit een ‘groeimindset ’ de vitaliteitsambitie aan te gaan. De wil om ècht werk te maken van vitaliteit wordt daardoor kansrijk.

Binnen deze context is mindset de overtuigingen die je hebt over je eigen leren, ontwikkelen en veranderbaarheid (LOVe) en die van anderen.

Anders gezegd: heb je hoge of lage verwachtingen over LOVe?

Dit is van grote invloed op ontwikkelen, omdat het brein evolutionair gericht op het creëren van veiligheid. Het waarmaken van de eigen verwachtingen is over het algemeen veilig. Dit noemen we ook wel ‘self fulfilling prophecy’.

Hoge of lage verwachtingen over jezelf of anderen zijn bepalend voor je gedrag, waaronder je communicatie. Het hebben van hoge verwachtingen staat voor ‘groei’ mindset en het hebben van lage verwachtingen voor ‘fixed’ mindset.

Daarom handelen wij vanuit de “gouden standaard” van Mindset Instituut de 10 breinwaarden en de SAMEN-benadering, die dit alles ondersteunen.

 

Home