Vitaliteit kan!

Dat is onze overtuiging en inspiratie

Wat doen we?

Wij ondersteunen medewerkers en hun organisaties die vitaliteitswensen hebben, door expertise over het brein welke toegepast op vitaliteit.

Ons uitgangspunt is ‘vitaliteit kan’. Kennis over het brein helpt daarbij. En die hebben we en passen we toe.

Vitaliteit zien wij als behorende bij de mens achter de medewerker. Begrippen als duurzame inzetbaarheid behoren daarentegen tot het gezamenlijke domein van de werknemer in de mens en de werkgever.

Samen met klanten hebben we een actiegericht programma ontwikkeld. Met onder andere een vitaliteitsshow waar we trots op zijn. En nog veel meer onderdelen die mensen die hun vitaliteit vooruit willen brengen kunnen helpen. De organisatie biedt aan en de medewerker kan zelf de keuze maken om er gebruik van te maken. Dat doet ie als het goed voelt om mee te doen.

Waar komen we vandaan?

De roots van Estafette liggen in arbodienstverlening en het ontwikkelen van competenties van leidinggevenden en medewerkers om uitval door arbeidsongeschiktheidsverzuim zoveel mogelijk te reduceren.

Deze meer curatieve aanpak heeft Estafette omgezet in een preventieve aanpak, door zich te richten op het ontwikkelen van vitaliteit. Dit, omdat de effecten van vitaliteit op het presteren van organisaties veel groter zijn dan het voorkomen van uitval door arbeidsongeschiktheid.

Het doel is telkens: de ontvankelijkheid, om vitaliteit te ontwikkelen te mobiliseren. En daarmee kansrijk te maken voor actiegericht handelen van degenen die willen bijdragen aan hun vitaliteit.

Inspiratie hebben wij op gedaan door:

-vitaliteit zelf

-de letterlijke wetenschap hoe menselijke hersenen werken

-de brede maatschappelijke ontwikkeling

***

“Meer dan wat dan ook, gaat vitaliteitsontwikkeling van mensen over het creëren van een sfeer, 

het laten ontstaan van uitnodigende veiligheid 

om stap voor stap vitaliteit voort te bouwen 

op wat het nu al is op weg naar wat je wilt dat het wordt”.

(C. Frankruijter, oprichter Estafette)  

***

Hoe werken wij?

De aanpak van Estafette komt tot uiting in de Vitale Route. Een actie gerichte route die ondersteunt en handelt vanuit respect voor status en autonomie

Een omgeving waarin medewerkers zich uitgenodigd voelen om, als ze dat willen, eigen regie leren te voeren op hun vitaliteit ambities.

De werkwijze is gebaseerd op kennis vanuit het brein.

Wat levert het op?

Voor onze actie gerichte programma’s en begeleiding resulteert dit in:

〉 waarderen en stimuleren van zelf verantwoordelijkheid;

〉 vanuit plezier aanmoedigen tot actiegerichtheid

〉 openstaan voor leren, ontwikkelen en veranderen

〉 meer zelfinzicht

〉 doelen maken en waar maken

Hoe handelen wij?

Estafette  team handelt vanuit de “gouden standaard” van het Mindset Instituut en dat zijn de 10 Breinwaarden en SAMEN- benadering.

De 10 breinwaarden. hebben tot doel om je in beweging te zetten en open te staan voor Leren, Ontwikkelen en Veranderen.

Als je handelt vanuit de SAMEN-benadering breng je bij jezelf en anderen een open ontwikkel stand teweeg.

Welke werkwijze?

De werkwijze en van Estafette is gebaseerd op breinvriendelijke interactie. Een beetje breinkennis zorgt voor meer herkenning bij het toepassen van ontwikkel- en verandertrajecten.

Het betekent ook dat mensen die tot actie overgaan, worden aangemoedigd om vanuit een ‘groei mindset’ de vitaliteitsambitie aan te gaan. De wil om ècht werk te maken van vitaliteit wordt daardoor kansrijk.

Geïnteresseerd om met ons in gesprek te komen over vitaliteitontwikkeling in je organisatie?